S.No Title Action
1 गैरआवासीय नेपाली संघ क्षेत्रीय भेला तथा बैठक संचालन सम्बन्धि नियमावली, २०२१ Download
2 महिला फोरमको कार्य व्वस्था सम्बन्धी नियमावली, २०२१ Download
3 Election Code of Conduct, 2021 Download
4 Resignation Bylaws, 2021 Download
5 महिला फोरमको कार्य व्वस्था सम्बन्धी नियमावली, २०२१ Download
6 गैरआवासीय नेपाली संघ क्षेत्रीय भेला तथा बैठक संचालन सम्बन्धि नियमावली, २०२१ Download
7 गैरआवासीय नेपाली विश्व सम्मेलन संचालन सम्बन्धि नियमावली, २०२१ Download
8 अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका विभिन्न निकायहरुको वैठक संचालन सम्बन्धि नियमावली, २०२१ Download
9 अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन संचालन सम्बन्धि कार्यविधी, २०२१ Download
10 गैरआवासीय नेपाली संघ निर्वाचन सम्बन्धी नियमावली, २०२१ Download