S.No Title Action
1 गैरआवासीय नेपाली विश्व सम्मेलन संचालन सम्बन्धि नियमावली, २०२१ Download
2 अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका विभिन्न निकायहरुको वैठक संचालन सम्बन्धि नियमावली, २०२१ Download
3 अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन संचालन सम्बन्धि कार्यविधी, २०२१ Download
4 गैरआवासीय नेपाली संघ निर्वाचन सम्बन्धी नियमावली, २०२१ Download
5 अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद सदस्य मनोनयन सम्वन्धि नियमावली, २०२१ Download
6 समिति, उपसमिति तथा कार्यदलकको कार्यव्यवस्था सम्बन्धि नियमावली, २०२१ Download
7 अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको विधान संशोधन तथा नियमावलीहरु निर्माण सम्बन्धी नियमावली, २०२१ Download
8 अनुशासन समितिको कार्यव्यवस्था सम्बन्धी नियमावली, २०२१ Download
9 Audit Report 2077-78 Download
10 Audit Report 2076-77 Download