Taskforces And Subcommittees

NRNA Foundation Concept Paper Preparatory Taskforce       
S.N Position Name Country
1 Advisor Bhim Udas Myanmar
2 Advisor Kul Chandra Gautam Nepal
3 Advisor Puru Shrestha, Dr USA
4 Advisor Ram Thapa Germany
5 Advisor Indra Ban Australia
1 Chair Ek Nath Khatiwada Myanmar
2 Member Ambar Jajariya USA
3 Member Angaraj Timilsina, Dr Singapore
4 Member Balaram Shrestha, Dr Japan
5 Member Bhim Karki USA
6 Member Devi Basnet, Dr Korea
7 Member Dila Kharel Australia
8 Member Gopendra Bhattarai USA
9 Member Hikmat Thapa Nigeria
10 Member Jigyan Kumar Thapa Japan
11 Member Keshav Kandel Australia
12 Member Kumar Karki Saudi Arab
13 Member Mukesh Singh USA
14 Member Ram Giri, Dr Japan
15 Member Ranjeet Mahato Cyprus
16 Member Sachin Shrestha UK
17 Member Shashi Paudel Netherlands
18 Member Yaggya Raj Subedi Korea

Download TOR