ICC Bylaws

S.No Title Action Date
1 अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका विभिन्न निकायहरुको वैठक संचालन सम्बन्धि नियमावली, २०२१ View September 28,2021
2 अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन संचालन सम्बन्धि कार्यविधी, २०२१ View September 28,2021
3 गैरआवासीय नेपाली संघ निर्वाचन सम्बन्धी नियमावली, २०२१ View September 28,2021
4 अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद सदस्य मनोनयन सम्वन्धि नियमावली, २०२१ View September 28,2021
5 समिति, उपसमिति तथा कार्यदलकको कार्यव्यवस्था सम्बन्धि नियमावली, २०२१ View September 28,2021
6 अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको विधान संशोधन तथा नियमावलीहरु निर्माण सम्बन्धी नियमावली, २०२१ View September 28,2021
7 अनुशासन समितिको कार्यव्यवस्था सम्बन्धी नियमावली, २०२१ View September 28,2021