हार्दिक समवेदना !

Published On: Source: NRNA

गरैआवासीय नेपाली सघं राष्ट्रिय समन्वय पररषद् कम्बोडियाका अध्यक्ष (०१३-१७) उमा गुरुङ्ग परेराको असामययक यनधन भएको खबर प्रयि गरैआवासीय नेपाली सघं गहिरो शोक प्रकट गर्दछ