Press Release

  • Home
  • Press Release
  • Press Release on Mr Ghimire Condolence

Press Release on Mr Ghimire Condolence


पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एर्ं गृहमन्त्री तथा नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिब श्री माधर्प्रसाद घिममरेको गत असोज ९ गते पृथ्वीराजमार्गको