Press Release

  • Home
  • Press Releases
  • Press release on International Women Day

Press release on International Women Day


हाम्रो जीवन र समाजको आधा हिस्सेदार महहलालाई समान अबसरका लागि प्ररेरत गर्दै आज मनाई रहेको अन्तरााष्ट्रिय नारी दिवसको अबसरमा संम्पुर्ण नेपाली नारीविामा हार्दिक मंगलमय शुभकामना ब्यक्त गर्दछु