Press Release

  • Home
  • Press Releases
  • NRNA Kathmandu declaration 2015

NRNA Kathmandu declaration 2015


सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीज्यू, माननीय सांसदज्यूहरु, कुटनीतिक नियोगका महामहिम प्रमुखहरु, नेपाल सरकारका उच्च पदाधिकारीहरु,