Press Release

  • Home
  • Press Release
  • Congratulation to Prime Minister

Congratulation to Prime Minister


नेकपा माओवादी के न्द्रका अध्यक्ष श्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेपालको नयााँ प्रधानमन्त्री चयन हुनुभएकोमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गदै गैरआवासीय नेपाली संघ उहााँको सफल कायिकालका लार्ग हार्दिक शुभकामना ब्यक्त गदिछ ।