Press Release

  • Home
  • Press Release
  • हार्दिक बधाई तथा शुभकामना

हार्दिक बधाई तथा शुभकामना


नेपाल सरकारले गैरआवासीय नेपाली संघले अनुरोध गर्दैआए अनुसार स्पेनमा दूतावास स्थापना गर्ने निर्यणको संघ स्वगत गर्दछ