Press Release

  • Home
  • Press Releases
  • भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली

भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली


नेपाली चलचचत्रका प्रिय कलाकार श्रीकृष्ण श्रेष्ठको श्रावण २४ गते उपचारका क्रममा भारतको नया दिल्लीमा भएको असामययक यनधनियत गैरआवासीय नेपाली संघ गहेरो शोक प्राकट गिदछ ।