Press Release

  • Home
  • Press Releases
  • प्रेस विज्ञप्ति: नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली संघले उठाउंदै आएका विषयहरु समावेश भएको बारे