Press Release

  • Home
  • Press Release
  • नेपालका प्रमुख चार राजनीतिक दलहरु बीच भएको सभझदारी र प्रनतबद्धतालाई गैरआबासीय नेपाली संघ स्वाग

नेपालका प्रमुख चार राजनीतिक दलहरु बीच भएको सभझदारी र प्रनतबद्धतालाई गैरआबासीय नेपाली संघ स्वाग


संविधान निर्माण प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन नेपालका प्रमुख चार राजनीतिक दलहरु बीच भएको सभझदारी र प्रनतबद्धतालाई गैरआबासीय नेपाली संघ स्वागत गर्दछ ।