Press Release

  • Home
  • Press Releases
  • अध्यक्ष घलेलाई हार्दिक सुभकामना

अध्यक्ष घलेलाई हार्दिक सुभकामना


नेपाल सरकारले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त मुलुकको पुनःनिर्माणमा वैदेशिक सहयोग जुटाउन गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष श्री घलेलाई अवैतनिक बिसेस दुत तनयुक्त गरेकोमा संसारभर छररएर रहेका सम्पूणा गैरआवासीय नेपालीहरु गौरवान्ववि भएका छौं