नवौं गैरआवासीय नेपाली विश्व सम्मेलन उच्चस्तरीय आयोजक समितिको माईनुट


नवौं गैरआवासीय नेपाली विश्व सम्मेलन उच्चस्तरीय आयोजक समितिको माईनुट

Source: NRNA