ICC Bylaws
अनुशासन समितिको कार्यव्यवस्था सम्बन्धी विनियमावली २०७५ [Download Pdf]
अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको विधान संशोधन तथा नियमावलीहरु निर्माण सम्बन्धी नियमावली, २०७५ [Download Pdf]
समिति, उपसमिति तथा कार्यदलकको कार्यव्यवस्था सम्बन्धि नियमावली,२०७५ [Download Pdf]
अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद सदस्य मनोनयन सम्वन्धि नियमावली, २०७५ [Download Pdf]
निर्वाचन सम्बन्धी नियमावली, २०१९ [Download Pdf]
अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन संचालन सम्बन्धि कार्यविधी, २०७५ [Download Pdf]
अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका विभिन्न निकायहरुको वैठक संचालन सम्बन्धि नियमावली, २०७५ [Download Pdf]
अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई मान्यता दिने सम्बन्धी प्रक्रिया, २०७५ [Download Pdf]
गैरआवासीय नेपाली विश्व सम्मेलन संचालन सम्बन्धि नियमावली, २०७५ [Download Pdf]
१० गैरआवासीय नेपाली संघ क्षेत्रीय भेला तथा बैठक संचालन सम्बन्धि नियमावली, २०७५ [Download Pdf]
११ महिला फोरमको कार्य व्वस्था सम्बन्धी नियमावली, २०७५ [Download Pdf]
१२ युवा फोरमको कार्यव्यवस्था सम्बन्धि नियमावली, २०७५ [Download Pdf]
१३ राष्ट्रिय महाधिवेशन संचालन सम्वन्धि नियमावली , २०७५ [Download Pdf]