Third Regional Conference

Event Date: 24 May 2008-25 May 2008 | Source: NRNA

Third NRN Regional Conference, 24-25 May 2008, Bangkok, Thailand

 

  1. Brochure 
     
  2. Programme (with downloads of the presentations and speeches) 
     
  3. गैरआवासीय नेपाली क्षेत्रीय सम्मेलन २००८ ले जारी गरेको बैंकक घोषणा-पत्र 
     
  4. गैरआवासीय नेपाली संघको क्षेत्रिय सम्मेलन थाइल्याण्ड - प्रेस विज्ञप्ति