News

  • Home
  • News
  • दोश्रो विज्ञ सम्मेलनको तयारीका बारेमा बिबिध कार्यक्रम

दोश्रो विज्ञ सम्मेलनको तयारीका बारेमा बिबिध कार्यक्रम·      १७ जनवरी २०२० का दिन परराष्ट्र मन्त्रालयमा परराष्ट्र सचिवको अध्यक्षतामा दोश्रो विज्ञ सम्मेलनको पूर्व तयारी बारे बैठक सम्पन्न । यस बैठकमा सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु र गैरआवासीय नेपली संघका अध्यक्ष लगायतका अन्य पदाधिकारीहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
·         २१ जनवरी २०२० का दिन संघका पदाधिकारी लगायतका प्रतिनिधहरुले त्रिभुवन विश्वविद्यलय, विभिन्न शिक्षण संस्थानका विज्ञहरुसंग भेटघाट गरी दोश्रो विज्ञ सम्मेलन बारे जानकारी गराएको थियो ।
·         २२ जनवरी २०२० का दिन संघका पदाधिकारीहरु र काठमाडौं विश्व विद्यालयका विज्ञहरु वीच दोश्रो विज्ञ सम्मेलनको तयारी बारे छलफल भएको थियो । यस छलफल कार्यक्रममा संघका पदाधिकारीहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
·           २२ जनवरी २०२० का दिन संघका पदाधिकारीहरु र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानका विज्ञहरु वीच दोश्रो विज्ञ सम्मेलनको तयारी बारे छलफल भएको थियो ।
·         २३ जनवरी २०२० का दिन संघका पदाधिकारीहरु र राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीहरु वीच दोश्रो विज्ञ सम्मेलनको तयारी बारे छलफल भएको थियो । यस बैठकमा संघका अध्यक्ष लगायत अन्य पदाधिकारीहरुको सहभागीता रहेको थियो । साथै गैरआवासीय नेपाली संघ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व विज्ञहरु वीच दोश्रो विज्ञ सम्मेलन बारे छलफल । यस बैठकमा संघका अध्यक्ष लगायत अन्य पदाधिकारीहरुको सहभागीता रहेको थियो ।